mobile

WHO: nieodpowiednie przyjmowanie i monitorowanie leków zagraża bezpieczeństwu pacjentów

2022-10-25 / 09:15

WHO: nieodpowiednie przyjmowanie i monitorowanie leków zagraża bezpieczeństwu pacjentów

Według WHO połowa wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej na świecie jest związana z lekami, z czego jedna czwarta jest poważna lub zagrażająca życiu pacjentów. Globalny koszt związany z błędami w stosowaniu leków oszacowano na 42 mld USD rocznie.

Dlatego też WHO pilnie wzywa kraje do podjęcia działań w tym zakresie.

Jedną z grup najbardziej narażonych na szkody związane z niewłaściwym stosowaniem leków są seniorzy, zwłaszcza którzy przyjmują wiele leków. A jak pokazały wcześniejsze badania, seniorzy przyjmują średnio 4-8 leków. Wg danych BIG InfoMonitor, cytowanych przez PAP, ponad 60% emerytów wskazało, że najbardziej ich budżet uszczuplają właśnie leki.

Wysokie wskaźniki szkód związanych z przyjmowaniem leków obserwuje się również w opiece chirurgicznej, intensywnej terapii i medycynie ratunkowej.

„Leki są potężnymi narzędziami ochrony zdrowia, ale leki, które są źle przepisywane, niewłaściwie przyjmowane lub są złej jakości, mogą wyrządzić poważne szkody” – powiedział dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. „Nikt nie powinien być krzywdzony podczas szukania opieki” - dodał.

Jak podaje WHO, niebezpieczne praktyki lekowe i błędy w przyjmowaniu leków są jedną z głównych przyczyn urazów i możliwych do uniknięcia szkód w systemach opieki zdrowotnej na całym świecie. Zdarzają się one z powodu problemów systemowych i/lub czynników ludzkich, takich jak zmęczenie, złe warunki środowiskowe lub braki personelu. WHO wskazało także brak odpowiedniego monitorowania. Kategorią leków o największym ryzyku są antybiotyki, ale także środki uspokajające, przeciwzapalne oraz regulujące ciśnienie krwi.

W związku z powyższym Światowa Organizacja Zdrowia wzywa do opracowania strategii mających na celu poprawę bezpieczeństwa stosowania leków - na poziomie lokalnym, krajowym i globalnym. 

Jesteśmy przekonani, że opracowywane rozwiązanie Lekoster, które cechuje holistyczne podejście do opieki lekowej, pomoże w przyszłości pacjentom i ich opiekunom organizować oraz monitorować cały proces leczenia, w tym planowanie, dawkowanie oraz warunki przechowywanych leków w domu, chroniąc ich zdrowie.