mobile

Tixon Care Członkiem Wspierającym Koalicji AI w zdrowiu

2021-05-21 / 17:58

Tixon Care Członkiem Wspierającym Koalicji AI w zdrowiu

Z zadowoleniem informujemy, że Tixon Care dołączył do Koalicji AI w zdrowiu. Sztuczna Inteligencja to bardzo ważny dla nas obszar w opiece nad pacjentem, który będzie naturalnie rozwijany w rozwiązaniu Lekoster do zarządzania lekami w domu i podróży.

“Widzimy ogromny potencjał zastosowania sztucznej inteligencji w polskim systemie opieki zdrowotnej. Dlatego chcemy aktywnie uczestniczyć w przedsięwzięciach, których celem jest stworzenie środowiska umożliwiającego szybkie i powszechne korzystanie z najnowszych osiągnięć AI" - powiedział Cezary Kępczyński, prezes zarządu Tixon Care Sp. z o.o.  

Transformacja w opiece medycznej jest nieunikniona w bezprecedensowej skali, której jesteśmy świadkami. Nowe technologie, jak IoT, Machine Learning, Sztuczna Inteligencją czy technologia blockchain wniosą nową jakość, która przełoży się na zwiększenie skuteczności leczenia. To cel, do którego chcemy dążyć - dodał Cezary Kępczyński.

Przeczytaj Manifest Koalicji w zdrowiu, z którym się utożsamiamy.