mobile

Postępowanie z lekami - potężna luka w opiece zdrowotnej

2022-11-11 / 18:40

Postępowanie z lekami - potężna luka w opiece zdrowotnej

Brak monitorowania pacjenta w procesie przyjmowania leków to potężna luka w opiece zdrowotnej, która może być ograniczona poprzez nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak Lekoster. Wg najnowszych analiz WHO, globalny koszt związany z błędami w stosowaniu leków wynosi aż 42 mld rocznie. To ważny temat, który powinien wybrzmieć podczas światowej kampanii #MedSafetyWeek.

Kampania #MedSafetyWeek to inicjatywa, realizowana od 2016 roku przez Uppsala Monitoring Centre, niezależną fundację non-profit działającą na rzecz poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii, we współpracy z organami regulacyjnymi ds. leków. Celem aktywności jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie niepożądanych reakcji na leki, problemu ich nadużywania, czy zwrócenia uwagi na wagę monitorowania bezpieczeństwa leków. Tegoroczna kampania rozpoczęła się 7 listopada i potrwa tradycyjnie tydzień, do 13 listopada br.

Wg WHO na świecie połowa wszystkich możliwych do uniknięcia szkód w opiece medycznej jest związana z lekami, z których ¼ jest ciężka lub nawet zagrażająca życiu. Błędy w stosowaniu leków występują z powodu problemów systemowych i/lub czynników ludzkich, takich jak zmęczenie, złe warunki środowiskowe lub niedobory personelu, które wpływają na przepisywanie, wydawanie, administrowanie i monitorowanie praktyk. Błędy te mogą skutkować poważnymi szkodami, niepełnosprawnością, a nawet śmiercią. 

Rozwiązanie Lekoster prezentuje holistyczne podejście do opieki lekowej, wesprze pacjenta we właściwym stosowaniu leków, zapewniając ciągłość leczenia.